Matematik 5 Kurs Programı

1. HAFTA
     SAYILAR VE CEBİR
     KÜMELER
     Kümelerde Temel Kavramlar
     Kümelerde İşlemler

2.HAFTA
     DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER
     Gerçek Sayılar
     Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

3. HAFTA
     Üstlü İfade ve Denklemler

4. HAFTA
     Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

5.HAFTA
     FONKSİYONLAR
     Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

6.HAFTA
     GEOMETRİ
     ÜÇGENLER
     Üçgenlerin Eşliği
     Üçgenlerin Benzerliği
     Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

7. HAFTA
     Dik Üçgen ve Trigonometri
     Üçgenin Alanı

8. HAFTA
     VEKTÖRLER
     Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
     VERİ, SAYMA ve OLASILIK
     VERİ
     Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
     Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9. HAFTA
     OLASILIK
     Basit Olayların Olasılıkları
     VERİ, SAYMA ve OLASILIK
     SAYMA
     Sıralama ve Seçme

10.HAFTA
     OLASILIK
     Koşullu Olasılık
     SAYILAR ve CEBİR
     FONKSİYONLARLA İŞLEMLER ve UYGULAMALARI
     Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

11. HAFTA
     İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
     Fonksiyonlarla ilgili Uygulamalar

12. HAFTA
     GEOMETRİ
     ANALİTİK GEOMETRİ
     Doğrunun Analitik İncelenmesi
     DÖRTGENLER ve ÇOKGENLER
     Dörtgenler ve Özellikleri

13. HAFTA
     Özel Dörtgenler

14. HAFTA
     Çokgenler
     SAYILAR ve CEBİR
     İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve FONKSİYONLAR
     İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

15. HAFTA
     İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
     POLİNOMLAR
     Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

16. HAFTA
     Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
     Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

17. HAFTA
     GEOMETRİ
     ÇEMBER ve DAİRE
     Çemberin Temel Elemanları
     Çemberde Açılar
     Çemberde Teğet
     Dairenin Çevresi ve Alanı

18. HAFTA
     GEOMETRİK CİSİMLER
     Katı Cisimlerim Yüzey Alanları ve Hacimleri 1 ve 12. Sınıflar
     SAYILAR ve CEBİR
     MANTIK
     Önermeler ve Bileşik Önermeler

19. HAFTA
     Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
     MODÜLER ARİTMETİK
     Bölünebilme
     Modüler Aritmetikte İşlemler

20. HAFTA
     DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
     Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
     İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

21. HAFTA
     İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
     İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

22. HAFTA
     GEOMETRİ
     TRİGONOMETRİ
     Yönlü Açılar
     Trigonometrik Fonksiyonlar

23. HAFTA
     İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
     Trigonometrik Denklemler

24. HAFTA
     SAYILAR ve CEBİR
     ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
     Üstel Fonksiyon
     Logaritma Fonksiyonu

25. HAFTA
     Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
     DİZİLER
     Gerçek Sayı Dizileri

26. HAFTA
     GEOMETRİ
     DÖNÜŞÜMLER
     Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
     Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

27. HAFTA
     SAYILAR ve CEBİR
     TÜREV
     Limit ve Süreklilik

28. HAFTA
     Türev

29. HAFTA
     Türevin Uygulamaları

30. HAFTA
     İNTEGRAL
     Belirli ve Belirsiz İntegral

31. HAFTA
     Belirli İntegralin Uygulamaları

32. HAFTA
     GEOMETRİ
     ANALİTİK GEOMETRİ
     Çemberin Analitik İncelenmesi
     Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi

33. HAFTA
     VEKTÖRLER
     Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
     Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
     Vektörlerle ilgili Uygulamalar

34. HAFTA
     VERİ, SAYMA ve OLASILIK
     SAYMA
     Tekrarlı Permütasyon
     Dönel (Dairesel) Permütasyon
     OLASILIK
     Deneysel ve Teorik Olasılık

35. HAFTA
     GEOMETRİ
     UZAY GEOMETRİ
     Uzayda Doğru ve Düzlem
     Katı Cisimler

36. HAFTA
     Genel Değerlendirme